Archive for the 'Skype mobile' Category

Skype 1.5 Series 60 (3rd Edition)

Skype 1.5 Series 60 (3rd Edition) หลายต่อหลายตัวที่ผมได้หาโปรแกรม Skype มาให้ดาวน์โหลดกัน เเต่เป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น เเต่ตัวนี้เป็นของโทรศัพท์ครับ  ซึ่งต้องเป็น Nokia ที่รองรับ  Symbian OS ครับถึงจะใช้โปรแกรมนี้ได้ Continuous To Download »