Archive for the 'Windows 8' Category

Skype 1.2 สำหรับผู้ใช้ Windows 8

Skype 1.2 for Windows 8ล่าสุดทางผู้พัฒนาโปรแกรม Skype ได้เปิดตัวโปรแกรม Skype 1.2 สำหรับกลุ่มผู้ใช้งาน Windows 8 เพื่อตอบสนองและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น …สำหรับคุณสมบัติใหม่บางอย่างที่มาพร้อมกับ Skype 1.2 for Windows 8 นี้คือ
- ค้นหารายชื่อผู้ติดต่อในรายการผู้ติดต่อของคุณได้
- การติดต่อเเบบข้อความ สำหรับ Windows 8
- สามารถทำเครื่องหมายข้อความที่อ่านเเล้วได้ Continuous To Download »