Skype 5.10.0.115 โปรแกรมสไกป์เวอร์ชัน 5.10.0.115

Skype 5.10.0.115สำหรับ Skype 5.10.0.115 เป็นคุณสมบัติที่โดยที่ยังเน้นการเปลี่ยนเเปลงไปจาก Skype 5.10.0.114 ไม่มากนัก เพียงการแก้ไขปัญหาในส่วนของแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงเสถียรภาพ (bug fixes and stability improvements)ของตัวโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรม Skype 5.10 เวอร์ชั่นใหม่นี้ทำงานได้อย่างไร้ปัญหามากยิ่งขึ้น…ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิมกับ  Skype 5.10 เวอร์ชันก่อนหน้านี้ครับ

Publisher’s Description

Fixed Issues:  Skype 5.10 for Windows hotfix to Skype 5.10.0.115
bug fixes and stability improvements (Generic)
ชื่อโปรแกรม :  Skype 5.10.0.115
ขนาดไฟล์โปรแกรม: 18.4MB
รองรับ: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / Windows7 / XP64 / Vista64 / Windows7 64
ภาษา:  Multiple languages
ลิขสิทธิ์
: Freeware
ผู้พัฒนาโปรแกรม: Skype Technologies
Download Skype 5.10.0.115


July 17th, 2012