skype-คืออะไร

Skype เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยถ้าพูดง่าย ๆ คือเราใช้คอมพิวเตอร์เเทนโทรศัพท์นั่นเอง โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะเป็นในลักษณะ จากเครื่องคอม โทรไปยังเครื่องคอม ด้วยกัน หรือจากเครื่องคอม โทรไปยังเครื่องโทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์มือถือ โดยการทำงานของโปรแกรม Skype ไม่เพียงเเค่ใช้โทรหากันได้อย่างเดียว ยังมีฟังก์ชั่นอื่น ๆ อีก เช่น
1. สามารถรับส่งไฟล์
2. สามารถใช้เป็นโปแกรม Chat หากันได้
3. สามารถทำการเเช็ทในระบบที่สามารถ พูดคุยเห็นหน้าคู่สนทนาได้ด้วย

ความสามารถโปรแกรม Skype

- โทรฟรีผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปยัง เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งโปรแกรม Skype ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- สามารถโทรไปยังเครื่องโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ/ส่ง SMS ได้
- เป็นโปรแกรมประเภท (Free instant messaging) คือแชทกันได้ฟรี
- มีระบบติดต่อสื่อสารผ่านเสียง (Voicemail)
- การสนทนาทางวิดีโอฟรี
- โอนสายไปยังเครื่องโทรศัพท์ได้ เมื่อ offline

และโปรแกรม Skype ถูกพัฒนาโดย skype.com