Archive for November, 2012

Skype 6.0.0.126 โปรแกรมสไกป์เวอร์ชัน 6.0.0.126

Skype 6.0.0.126Skype 6.0.0.126 หลังจากที่ทาง Skype ได้เปิดตัว Skype 6.0 ตัวแรกก่อนหน้านี้ ล่าสุดก็ได้มีการพัฒนาตัวใหม่ออกมาคือ  Skype 6.0.0.126 ซึ่งทางผู้พัฒนาได้มีการพัฒนาปรับปรุงในส่วน Messenger upgrade to Skype flow introduced …การติดตั้ง:  มีการอัพเกรดลูกค้าใน Skype ที่ไม่ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง...Skype 6.0.0.126 ใช้ทรัพยากรของระบบน้อยลงกว่าเดิม…จะช่วยลดสายหลุดในการเปิดชุมสายวีดีโอคอล Continuous To Download »