Archive for July, 2012

Skype 5.10.0.116 โปรแกรมสไกป์เวอร์ชัน 5.10.0.116

Skype 5.10.0.116Skype 5.10.0.116 สำหรับเวอร์ชันของโปรแกรมตัวนี้เป็นการเเก้ไขปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ Skype IM session ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีผู้ใช้งานพบปัญหาดังกล่าวขึ้นของการทำงานผิดพลาดของ  IM “Skype client crashes during a Skype IM session, which may in some cases result in the last IM entered or sent prior to the crash being delivered to a different IM contact after the Skype client is reboot or logged in as a new user.” และปัญหาเกี่ยวกับการรับส่งไฟล์ เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบันทึกไฟล์ที่ส่งบนฮาร์ดดิสก์ในรูปแบบ  FAT32 บนเดสก์ทอป…ทำให้ทางผู้พัฒนาต้องทำการเเก้ไขปัญหานี้โดยด่วน…มาเป็น  Skype 5.10.0.116 ซึ่งจะหมดปัญหาดังกล่าว Continuous To Download »

Skype 5.10.0.115 โปรแกรมสไกป์เวอร์ชัน 5.10.0.115

Skype 5.10.0.115สำหรับ Skype 5.10.0.115 เป็นคุณสมบัติที่โดยที่ยังเน้นการเปลี่ยนเเปลงไปจาก Skype 5.10.0.114 ไม่มากนัก เพียงการแก้ไขปัญหาในส่วนของแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงเสถียรภาพ (bug fixes and stability improvements)ของตัวโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรม Skype 5.10 เวอร์ชั่นใหม่นี้ทำงานได้อย่างไร้ปัญหามากยิ่งขึ้น…ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ ยังคงเหมือนเดิมกับ  Skype 5.10 เวอร์ชันก่อนหน้านี้ครับ Continuous To Download »

Skype 5.10.0.114 โปรแกรมสไกป์เวอร์ชัน 5.10.0.114

Skype 5.10.0.114Skype 5.10.0.114 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทุกท่านได้ลองใช้โปรแกรมสไกป์ 5.9 กันไปแล้ว วันนี้ทางผู้พัฒนา Skype ได้พัฒนาโปรแกรมต่อยอดมาจากก่อนหน้านี้ ล่่าสุดคือ Skype 5.10.0.114 ซึ่งมีการปรับปรุงมากพอควร  ที่เด่น ๆ ก็จะพัฒนามุ่งเน้นให้การค้นหารายชื่อผู้ติดต่อของคุณเป็นรายที่ที่คุณต้องการอย่างแท้จริง หรือพูง่าย ๆ ก็คือมีระบบรายชื่อผู้ติดต่อที่สำคัญสำหรับคุณ คือมี รายชื่อติดต่อที่ชื่นชอบ(Favorite Contacts) และ การอัพเดทการออกแบบรายชื่อผู้ติดต่อ( Contact List Design Updates)…โดยส่วนของ Favorite contacts นั้นจะอยู่ด้านบนของแท็บรายชื่อติดต่อ รวมเป็นรายชื่อติดต่อทาง Facebook และ Skype  ลงในรายการเดียว Continuous To Download »