Archive for June, 2012

Skype 5.9.0.123 โปรแกรมสไกป์เวอร์ชัน 5.9.0.123

Skype 5.9.0.123Skype 5.9.0.123 สำหรับโปรแกรมสไกป์เวอร์ชันนี้ ยังคงถูกพัฒนาจากพื้นฐานเวอร์ชัน 5.9 ซึ่งเป็นการต่อยอดการแก้ไขให้โปรแกรมทำงานได้ดียิ่งขึ้นในส่วนของ การที่โปรแกรมยังมีปัญหาในการใช้ทรัพยากรของเครื่องเยอะเกินไปสำหรับการใช้งานบน Windows 8 ซึ่งก่อนหน้านี้คนที่ใช้ Windows 8 อาจจะเจอปัญหาแบบว่า ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ (Unable to login) โดยโปรแกรม Skype เวอร์ชั่นตัวนี้ได้ทำการเเก้ไขปัญหานี้เป็นที่เรียบร้อยเเล้ว Continuous To Download »