Archive for November, 2011

Skype 5.6.0.110 โปรแกรมสไกป์ เวอร์ชัน 5.6.0.110

Skype 5.6.0.110โปรแกรม Skype 5.6.0.110 – โปรแกรมสไกป์ตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนามาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้  ซึ่งเวอร์ชั่นนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนฟังชั่นของโปรแกรมคือ
- ได้มีการลบ Google product bundling
- ได้เพิ่มในส่วนของบุคคลที่สาม
- ได้มีการเเก้ไขปัญหา Click-to-Call (ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีปัญหาใน Firefox plugin)
- สามารถใช้งานบน Windows 8
Continuous To Download »