Archive for October, 2011

Skype 5.6.0.105 โปรแกรมสไกป์ เวอร์ชัน 5.6.0.105

Skype 5.6.0.105โปรแกรม Skype 5.6.0.105 - หลังจากที่อยู่กับเวอร์ชั่น 5.5 กันซะนาน วันนี้ออกซะทีสำหรับ Skype 5.6 รายละเอียดของเวอร์ชั่นนี้จะเน้นไปที่การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น และสำหรับเวอร์ชั่นนี้ทางผู้พัฒนาได้พัฒนาปรับแต่งจากเวอร์ชั่นเดิมเพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งานในโดยรวมของตัวโปรแกรม Continuous To Download »