Archive for March, 2011

โปรแกรม Skype เวอร์ชั่น 5.1.0.112

Skype 5.1.0.112Skype 5.1.0.112 :เป็นเวอร์ชั่นที่อัพเดทมาจาก  Skype 5.1.0.104 ซึ่งสำหรับใครที่ต้องการอัพเดทก็โปหลดตัวใหม่นี้ไปใช้ได้เลยครับ Continuous To Download »